ನನ್ನ ನುಡಿ

 

ಓದು : ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
ನನ್ನ ನುಡಿ
ಕವನ ಸಂಕಲನ : ಭಾವತರಂಗ ( 1937-47)
ಕೃಪೆ : ಲಹರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್


Leave a Reply