ಅಡಿಗ ನುಡಿಹಾರ : ಡಾ|| ಯು. ಆರ್ . ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಕೃಪೆ : ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಹವಾಸ – ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
ವ್ಯಂಗ್ಯ ಭಾವಚಿತ್ರ : ಪಿ. ಮಹಮ್ಮದ್
ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಗಳು : ಕೆ. ಜಿ . ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸಂಗೀತ : ಎಂ . ಡಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ : ಜಿ. ಎಸ್ ಭಾಸ್ಕರ್ , ಬಿ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್
ನಿರ್ಮಾಣ : ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ : ಚಂದನ್ ಗೌಡ

2 Comments

Leave a Reply