ಸಾಕ್ಷಿ ೪


ಸಂಸ್ಕೃತ ರಂಗಭೂಮಿ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ಶ್ರೀರಂಗ
ಗುರು, ಲಘು, ಅಕ್ಷರ | ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಬಿಳಿಗಿರಿ ಎಚ್. ಎಸ್.
ಹಳದಿ ಮೀನು – ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ | ವಿಮರ್ಶೆ
ಗೋವಿಂದ ಅ. ಜಾಲೀಹಾಳ
ಕಪ್ಪುದೀಪ | ಕಥೆ
ರಾಮದಾಸ್
ಸರಸಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿ | ವಿಮರ್ಶೆ
ದಾಮೋದರರಾವ್ ಬಿ.
ಹಂಗಿನರಮನೆಯ ಹೊರಗೆ | ಕಥೆ
ರಾಜಶೇಖರ ನೀರಮಾನ್ವಿ
ಕುಂತಕನ ವಕ್ರೋಕ್ತಿ | ವಿಮರ್ಶೆ
ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಎಂ. 


4

Leave a Reply