ಅಡಿಗ ನುಡಿಹಾರ : ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ

 

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ : ಕುಂಟಾಡಿ ನಿತೇಶ್
ಸಂಕಲನ : ವಿವೇಕ್ ಎಸ್ ಕೆ
ಸಹಾಯ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply