ಸಾಕ್ಷಿ ೧೨


ನಮ್ಮ ಧೀಮಂ{ತ}ವರ್ಗ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಎಂ.
ಆನೆಮರಿ | ನಾಟಕ
ವೆಂಕಟರಾಂ ಎನ್. ಎಸ್.
ಕುಡಿ | ಕಥೆ
ಸದಾಶಿವ ಜಿ. ಎಸ್.
ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸಂಜ್ಞಾಭಾಷೆ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ಜಯರಾಂ ಎ. ಎಸ್.
ಜಾಹಿರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ನಾಗೇಂದ್ರ ಜಿ. ಎಸ್.
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ | ಕಥೆ
ಮೋಹನ ಆರ್.
ಮಹಾತ್ಯಾಗ | ವಿಮರ್ಶೆ
ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ
ಹೊಸ ಕಾವ್ಯದ ಕಷ್ಟ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕೆ. ವಿ.


12

Leave a Reply