1979ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳೇ, ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಿಯರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಐವತ್ತೊಂದನೆಯ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರನ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಸಂಗ. ಅದನ್ನು ಒಂದು .... ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ