ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ

(ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ‘ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ’ದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದೆಂದುಪ್ರಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. )ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ, ‘ಪದ್ಯ ಬಗೆವ ಬಗೆ’ ಅಂದರೆ ಎರಡು .... ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ

ಕೆಂದಾವರೆ

ಕವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ 'ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ' ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಿಂದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 'ಕೆಂದಾವರೆ' ಎಂಬ ಕವನವಿದೆ. ''ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಕಡೆಗೆ/ ತಿರುಗಿಸಬೇಡ- /ಕಣ್ಣ-/ಹೊರಳಿಸಬೇಡ'' ಎಂಬ ಬಹುಪರಿಚಿತ ಸಾಲುಗಳಿರುವ ಈ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟವಾದ್ದು 1952ರಲ್ಲಿ. ಎರಡು ವರುಷಗಳ ಬಳಿಕ 1954ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರನ್ನು .... ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ

ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ – ಹೊಸ ಠರಾವು ಮತ್ತು ಅದರ ನೆಲೆ

'ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ'ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಡಿಗರ ಮಹತ್ವದ ಕವನಗಳೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಆಕರದ ಮೇಲೆಯೇ ರೂಪಿತವಾದವು (conceptual) ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.ಅದೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಕವನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರಾಣದಿಂದ ಆಯ್ದ ಪ್ರತಿಮೆ, ಸಂಕೇತಗಳು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಅರ್ಥದ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಕವನದ ಅರ್ಥದ .... ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ