2

ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರಾಗಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ , ಎಸ್ತಾರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ , ಜಿ ಎಚ್ ನಾಯಕ , ಹಾಮಾ ನಾಯಕ , ಅಡಿಗರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಲಲಿತಾ ಅಡಿಗ , ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಅಂಜನಾ ಅಡಿಗ , ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ವಿದ್ಯಾ ಅಡಿಗ , ( ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರನೇ , ನಾಲ್ಕನೇ , ಐದನೆಯವರು )

Leave a Reply