ಸಾಕ್ಷಿ ೧(ಅ)


ಅನಿಯತ ಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು . ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ೧(ಅ) ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ .

ರಸಾನುಭವ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಪಿ.
ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಆಟ | ವಿಮರ್ಶೆ
ಬಿಳಿಗಿರಿ ಎಚ್. ಎಸ್.
ಅಪ್ರಯೋಜಕ | ಕಥೆ
ಸಣ್ಣಗುಡ್ಡಯ್ಯ ಹೆಚ್. ಜಿ.
ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ – ಸಾಹಿತ್ತ್ಯ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ಲಂಕೇಶ್ ಪಿ.
ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಲೇಖಕರು | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ
ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರ ಆ ಮನಿ | ವಿಮರ್ಶೆ
ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ
ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ಜಿ.
ಫ್ರಾನ್ಝ್ ಕಾಫ್ಕಾನ ದುಃಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ | ಕಥೆ
ಆಚಾರ್ ಕೆ. ಆರ್. ಎಚ್.


1a

Leave a Reply