ಸಾಕ್ಷಿ ೨


ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಲು | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ಗಿರಿ
ಬಹುಲಗ್ರಹಣ | ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಬಿಳಿಗಿರಿ ಎಚ್. ಎಸ್.
ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಸಂಸ್ಕಾರ | ವಿಮರ್ಶೆ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾ. ಲ.
ಕಾವ್ಯಗುಣಗಳು: ಆಲಂಕಾರಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಪಿ.
ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ | ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಯು. ಆರ್.
ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಎಂ.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ರಾಘವ ಟಿ. ಜಿ.


2

Leave a Reply