ಸಾಕ್ಷಿ ೩


ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾವೈಕ್ಯ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ರಾಮದಾಸ್
ಕನ್ನಡ ಧಾತುಗಳ ರಚನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಡಿ. ಯನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ 
ಹೊರತು | ಕಥೆ
ಜಿ. ಎಸ್. ಸದಾಶಿವ 
ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆ: ಅದರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ
ಗಿರಿ
ಛಲ | ಕಥೆ
ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ
ಪಿ.ಲಂಕೇಶರ ಬಿರುಕು | ವಿಮರ್ಶೆ
ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ
ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು | ವಿಮರ್ಶೆ
ಎಂ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 


3

Leave a Reply