ಅಡಿಗ ನುಡಿಹಾರ : ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ

 

ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿದ್ದಾರೆ .

Leave a Reply