8

ಕೆ.ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ , ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು ,ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಂಜೆರೆ , ಎಚ್ , ಎಸ್ , ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ,ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೆ.ಸಿ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ , ರವಿಕುಮಾರ್ ಎನ್ ( ಅಭಿನವ), ಎಂ. ಡಿ . ಒಕ್ಕುಂದ ,ಛಲಪತಿ ,ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ ಬೇಗೂರು , ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಚ್ . ಆರ್ . ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್

Leave a Reply